Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 128 посетителя в сайта

Времето

Община Драгоман
Съобщение
Вторник, 09 Януари 2018 15:00

Във връзка с изработване на Общ устройствен план на Община Драгоман, моля всички граждани, които:
- имат бъдещи инвестиционни намерения извън границите на населените места в общината;
- притежават поземлени имоти от КВС с начин на трайно ползване, различен от фактическото ползване на съответния имот (пример: притежават нива, която е застроена със жилищни сгради и се ползва за жилищни нужди);
да ги заявят в сградата на Община Драгоман – Деловодство, гр.Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, за да бъдат предвидени конкретните територии в ОУПО, в съответствие с фактическото им ползване и съответно с бъдещите инвестиционни намерения.

 
Назад
Съобщение от Дирекция "Бюро по труда"
Вторник, 09 Януари 2018 11:43

Свободни работни места

 
Назад
Свободни Работни Места Дирекция Буро по Труда Сливница 08.01.2018 г.
Вторник, 09 Януари 2018 11:27

Обяви за работа

 
Нормативни документи

Устройствен правилник на Общинска администрация Драгоман

Харта за правата на потребителя на административни услуги на общинска администрация Драгоман 

Правила за приемане и отчитане сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица в община Драгоман

Кодекс за етично поведение на служителите работещи по служебно и трудово правоотношение към общинска администрация гр. Драгоман

Вътрешни правила за деловодната дейност в общинска администрация Драгоман

Вътрешни правила за сигурност, задължителни за служителите, оторизирани с достъп до регистри с лични данни

 

 

 

 

 


 
Наредби
Понеделник, 08 Януари 2018 22:35
продължава>
 
Назад
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 4 от 267