Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 151 посетителя в сайта

Времето

Общинска собственост
ОБЯВЛЕНИЕ
Петък, 01 Април 2016 13:05
НА 14.04.2016 Г. ОТ 10:30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2016 ГОДИНА.
 
01.04.2016 г.
 
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № НАРЕДБА № 8 „ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
Петък, 01 Април 2016 13:04

§1. В чл. 15 се създават нови алинеи 4, 5 и 6 със следното съдържание:

" (4) При необходимост за ползване на общинска сграда или част от сграда, почасово, в определени дни или еднократно, извън случаите на трайно безвъзмездно ползване или отдаване под наем, това може да става със заповед на кмета, в която се упоменават сградата или съответната част от нея и времето и/или продължителността, в които се предоставя.

(5) Предоставянето на ползването в този случай винаги е възмездно. Ползвателят заплаща по сметка или в касата на общината сума определена в заповедта на кмета по предходната алинея.

(6) Дължимата сума за плащане се определя, като абсолютна стойност от оценител, съобразно площта, времето и продължителността на необходимостта за ползване."

§2. Създава се нов Параграф 8:

§8. „Наредбата е изменена и допълнена с НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2008 год. на ОбС-Драгоман за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман, приета с Решение №…… от Протокол №…./……….2016 г. на Общински съвет – Драгоман”. 

 
Търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
Понеделник, 21 Март 2016 10:08

Стоматологичен кабинет   Къща 11   Къща 19   Къща 20

 
Правила и списък на имотите за ползването на общинските пасищата, мери и ливади за стопанската 2016-2017 година на територията на община Драгоман.
Вторник, 01 Март 2016 13:34

Срокът за подаване на заявления  за ползване на общински пасища, мери и ливади на регистрирани животновъди е от 01.03.2016г. до 10.03.2016г.

Земи       Правила

 
Съобщение
Петък, 12 Февруари 2016 14:05

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 9 от 10