Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 80 посетителя в сайта

Времето

Знаете ли че... ?
Маломаловски манастир „Св. Николай" и Оброкът „Св. Николай Летни”
Четвъртък, 19 Ноември 2015 14:07

Маломаловски манастир „Св. Николай"

 

Оброкът „Св. Николай Летни”

 

 
Проекти
Четвъртък, 20 Август 2015 08:08

 

 
Значими събития през последните четири години управление
Вторник, 18 Август 2015 13:28

 

 
Идеен проект „Изграждане на обществена тоалетна, чешми и ограда в Градски парк, УПИ I, кв. 30, гр. Драгоман"
Понеделник, 27 Юли 2015 15:54

    Настоящия проект е изработен по желание на възложителя, с цел строителство на санитарен възел за обществено ползване.
Сградата предмет на разработката е разположена в урбанизираната територията на град Драгоман, община Драгоман. В УПИ I „за туристически комплекс училище и парк" кв.30 по действащия регулационен план гр. Драгоман.
Сградата е разположена на 41,2м от уличната регулация на югозапад по ул. „Пирин", на една от алеите в парка.
Сградата е едноетажна, състои се от две клетки за мъже и две клетки за жени, като по една от двете е пригодена за хора с намалена подвижност, в съответствие с Наредба № 4 от 1.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително хора с увреждания. Към женската тоалетна е предвиден подвижен плот за повиване на бебета.
За създаването на сигурна среда е предвидено изграждането на система за видеонаблюдение. Предвижда се разполагане на камери на възлови места - около входовете на парка, с цел превенция и защита от вандалски прояви. Изграждането на ограда около парка също ще спомогне за постигане на по-голямо ниво на сигрурност.

ПРОЕКТ

 
Проект „Изграждане на покрит пазар в УПИ V, кв. 14, гр. Драгоман" ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ
Понеделник, 20 Юли 2015 09:13

Целта е създаване на удобно и пълноценно място за покрит градски пазар.

Пазара предмет на разработката е разположен в урбанизираната територията на град Драгоман, община Драгоман. В УПИ V „за кооп. пазар" кв.14 по действащия регулационен план гр. Драгоман.

Предвижда се изграждане на покрит пазар, изпълнен със стоманобетонна конструкция - колони и греди, подробно описани в част: Конструкции. Конструкцията следва очертаното по дадената виза петно и приложената в забележките към първоначания вариант на идейния проект, скица.

Предвидено е разполагане на жалузийни слънцезащитни елементи междуосията, съответно на югозапад, северозапад и североизток. Отново в крайните междуосия, извън зоната на конструкцията е предвидено разполагане на цветарници, за да може да се насочи потока от потребители в необходимата посока. Предвидено е разполагане на 9 паркоместа - косо паркиране в северозападната част на имота. Конструкцията е изтеглена на 3,00м от уличната регулационна линия, като се предвижда зареждане по пътеките. Осигурен е достъп на мотокар, както и на малък бус. Зареджането се осъществява като се влиза от югоизток и се излиза на северозапад. Дограмата е РУС с „К" стъкло.

Технико - икономически показатели:Застроена площ - 252,00 м Разгъната застроена площ / - 252,00 м2

ПРОЕКТ

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 4 от 5