Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 116 посетителя в сайта

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
ОБЯВЛЕНИЕ
Четвъртък, 20 Август 2015 11:11

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за изменение на ПУП /ПРЗ/ - за УПИ XV-1297, УПИ XVI-1298, УПИ XVII-1293, УПИ XVIII -1293, КВ. 112 по плана на гр. Драгоман – разширение

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Петък, 14 Август 2015 11:15

ОБЯВЛЕНИЕ за нанасяне на имот ПИ № 3 в строителния полигон на с. Калотина махала „Слепиок“

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Понеделник, 13 Юли 2015 10:56

ОБЩИНА ДРАГОМАН във връзка с разпоредбата на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията

СЪОБЩАВА, че в брой 51 на „Държавен вестник” от 07.07.2015 г. е публикувано обявление на окончателен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект : „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“ в участъка на българска територия, с трасе на газопровода през землищата на гр. Драгоман, с. Чуковезер, с. Драгоил, с. Чорул, с. Владиславци, с. Ново Бърдо и с. Калотина, община Драгоман.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ на проекта  е  община Драгоман

В едномесечен срок от обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация, гр. Драгоман.

Проектът е достъпен и може да бъде разгледан в стоя № 11 в сградата на Общинска администрация – Драгоман, 3-ти етаж.

 

 

Приложение: обявление в ДВ бр. 51/07.07.2015 г.

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Понеделник, 15 Юни 2015 16:18

ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЩИНА ДРАГОМАН във връзка с разпоредбата на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията

СЪОБЩАВА, че в брой 43 на „Държавен вестник” от 12.06.2015 г. е публикувано обявление на предварителен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ на строителен полигон „15 кантон“ гр. Драгоман, община Драгоман.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ на проекта е община Драгоман

В едномесечен срок от обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация, гр. Драгоман.
Проектът е достъпен и може да бъде разгледан в стоя № 11 в сградата на Общинска администрация – Драгоман, 3-ти етаж.


Приложение: обявление в ДВ бр. 43/12.06.2015 г.

 
Обявление
Сряда, 27 Май 2015 11:55

с. Прекръсте

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 11