Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 101 посетителя в сайта

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
ОБЯВЛЕНИЕ
Понеделник, 07 Март 2016 12:18
Община Драгоман, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомява, че е издадена Заповед РД-15-587/09.10.2015 год. на кмета на община Драгоман за изменение на ПУП- ИПР за УПИ VI-1423 и УПИ VII-1423 от кв.92 по регулационния план на гр. Драгоман – разширение, във връзка с вх. № 94-С-79/29.09.2015 год. от Сокол Сотиров Соколов.

 Проектът се намира в сградата на общинска администрация – Драгоман, стая 11.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от обявлението пред Административен съд- София област.
 
Обявление
Петък, 12 Февруари 2016 14:07

Обявление

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Петък, 12 Февруари 2016 09:49
ОБЩИНА ДРАГОМАН във връзка с разпоредбата на чл. 128, ал.1, 2 и 12 от Закона за устройство на територията
 
СЪОБЩАВА, че в брой 12 на „Държавен вестник” от 12.02.2016 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за „Външно електрозахранване на базова станция на „Мобилтел“ - ЕАД“, SFO0119 – „Три уши“, на територията на общините Драгоман и Сливница.
 
В едномесечен срок от обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 
Обявление
Четвъртък, 05 Ноември 2015 10:30

Обявление

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Вторник, 13 Октомври 2015 10:15

Промяна на предназначението на земеделска земя

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 11