Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 113 посетителя в сайта

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
Обявление с. Цръклевци
Понеделник, 13 Юни 2016 13:49

Обявление

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Петък, 10 Юни 2016 11:45

ОБЯВЛЕНИЕ

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Петък, 10 Юни 2016 11:43

ОБЯВЛЕНИЕ

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Вторник, 10 Май 2016 10:25

ОБЩИНА ДРАГОМАН във връзка с разпоредбата на чл. 128, ал.2 от Закона за устройство на територията

СЪОБЩАВА, че в брой 35 на „Държавен вестник” от 10.05.2016 г. е публикувано обявление на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Реконструкция на тласкателен водопровод от помпена станция „Неделище“ II до напорен резервоар 2000 куб. м. за гр. Драгоман“. 

В едномесечен  срок  от  обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация, гр. Драгоман.

Парцеларният план е достъпен и може да бъде разгледан в стоя  № 11 в сградата на Общинска администрация – Драгоман, 3-ти етаж.

Обявление


 
ОБЯВЛЕНИЕ
Понеделник, 07 Март 2016 13:18
Община Драгоман, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомява, че е издадена Заповед РД-15-587/09.10.2015 год. на кмета на община Драгоман за изменение на ПУП- ИПР за УПИ VI-1423 и УПИ VII-1423 от кв.92 по регулационния план на гр. Драгоман – разширение, във връзка с вх. № 94-С-79/29.09.2015 год. от Сокол Сотиров Соколов.

 Проектът се намира в сградата на общинска администрация – Драгоман, стая 11.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от обявлението пред Административен съд- София област.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 11