Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 108 посетителя в сайта

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
ОБЯВЛЕНИЕ
Четвъртък, 11 Август 2016 10:25

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Сряда, 27 Юли 2016 08:45

Обявление за изработен проект за ПУП-ИПР за обект: УПИ  XV- 969 в кв. 28 от регулационния план на гр. Драгоман, като се изменя предназначението на УПИ XV- 969 от „За жилищно строителство“ в ново „За автосервиз“,

ОБЯВЛЕНИЕ

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Четвъртък, 07 Юли 2016 11:05

Обявление на Заповед РД -15-515/07.07.2016 год. за одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП – ПРЗ/ за обект: „Промяна на предназначението на земеделска земя на ПИ № 003014 и ПИ № 003019“ по картата на възстановената собственост на с. Несла, местност „Баня“.

Обявление

продължава>
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Понеделник, 27 Юни 2016 11:23
ОБЯВЛЕНИЕ
 

Община Драгоман, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомява, че е издадена Заповед РД-15-591/09.10.2015 год. на кмета на община Драгоман за изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - /ИПР/ за УПИ XII-147, кв. 25 по регулационния план на с. Несла, във връзка с искане вх. № 94-Л-44/31.08.2015 год. от Любка Георгиева Миленова.

Проектът се намира в сградата на общинска администрация – Драгоман, стая 11.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от обявлението пред Административен съд- София област.

 
Обявление с. Габер
Сряда, 15 Юни 2016 13:47

Обявлениe

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 7 от 11