Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 97 посетителя в сайта

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
ООбявление
Сряда, 28 Декември 2016 10:41

Обявление на Заповед РД -15-952/ 27.12.2016 год. по реда с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за одобряване на проект за ПУП – план за изменение на регулацията за УПИ I-27 в кв. 6 по плана за регулация на с. Вишан, като се изменя отреждането от УПИ I-27 „Здравна служба“ в ново УПИ I-27 „За кметство“ по плана за регулация на с. Вишан.


Обявление на заповед

 
ООбявление
Петък, 09 Декември 2016 10:39

Обявление на ПУП – план за изменение на регулацията за УПИ I-27 в кв. 6 по плана за регулация на с. Вишан, като се изменя отреждането от УПИ I-27 „Здравна служба“ в ново УПИ I-27 „За кметство“ по плана за регулация на с. Вишан.

ООбявление

 
Обявление в държавен вестник
Петък, 09 Декември 2016 09:17

ОБЯВЛЕНИЕ на Решение № 229/ 29.07.2016 г. на Общински съвет – гр. Драгоман, относно: Одобряване проекта на подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Неделище II“ до напорен резервоар 2000 м3 за гр. Драгоман, община Драгоман, област Софийска.

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Четвъртък, 03 Ноември 2016 09:32

Община Драгоман на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е издадена Заповед № РД-15-836/03.11.2016г. за одобряване на проект за ПУП –ПЗ за обект: „ Промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот с № 65063, м. „Окол“ в землището на гр. Драгоман“.
Проектът се намира в отдел „УТ” на община Драгоман.
В едномесечен срок от настоящото обявление заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация - Драгоман.

 
Обявление - с. Големо Малово
Вторник, 11 Октомври 2016 08:48

Обявление

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 4 от 11