Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 117 посетителя в сайта

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
ОБЯВЛЕНИЕ
Петък, 28 Април 2017 13:32

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за ПУП-ПЗ на ПИ № 133010 в землището на с. Драгоил за обект: „За съоръжение на техническата инфраструктура“

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Четвъртък, 16 Март 2017 13:53

ОБЯВЛЕНИЕ НА Заповед РД -15- 163/16.03.2017 год.  за одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП - ПРЗ/ за обект: „Промяна на предназначението на земеделска земя на ПИ № 000017 и ПИ № 000020“ по картата на възстановената собственост на с. Несла, местност „Баня“.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 
Обявление в ДВ
Понеделник, 13 Февруари 2017 08:29

Обявление в ДВ на приетите  помощни планове и планове на новообразуваните имоти за земите по § 4 от ПЗР на ЗКИР за: местност „ Разкръсте“, с. Прекръсте; местност „ Чепърлински манастир“, с. Чепърлинци; местност „Прогон“, с. Цръклевци; местност „Мъртвина“, с. Калотина, община Драгоман

Обявление

 
Обявление НКЖИ
Сряда, 11 Януари 2017 16:46

Обявление

 
ООбявление
Сряда, 28 Декември 2016 11:41

Обявление на Заповед РД -15-952/ 27.12.2016 год. по реда с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за одобряване на проект за ПУП – план за изменение на регулацията за УПИ I-27 в кв. 6 по плана за регулация на с. Вишан, като се изменя отреждането от УПИ I-27 „Здравна служба“ в ново УПИ I-27 „За кметство“ по плана за регулация на с. Вишан.


Обявление на заповед

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 4 от 11