Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 165 посетителя в сайта

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
Обявление
Понеделник, 29 Януари 2018 13:56

НА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С № 049024 ПО КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ НА с.ЧОРУЛ, Местност " ГНИЛИЩЕ" , ОБЩИНА ДРАГОМАН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА.

ЧАСТ: ГРАДОУСТРОЙСТВО - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

 ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ1

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ2


 
Обявление
Понеделник, 29 Януари 2018 13:14
ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПРОМЯНА  НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №65067, МЕСТНОСТ " ОКОЛ",ГР. ДРАГОМАН, ОБЩИНА ДРАГОМАН, ОБЛ. СОФИЙСКА.
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Сряда, 10 Януари 2018 14:34

Приети - кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите собственост на ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура", по трасето на железопътен участък гара Петърч - гара Драгоман", Софийска област /обяв. в ДВ, бр.4 от 09.01.2018 г./

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Петък, 17 Ноември 2017 13:55

За  изработен проект за подробен устройствен план ПУП -  ПП за обект: „Изменение на местен път с № 065065“ от КВС в землището на гр. Драгоман, съгласно който съществуващия местен път  с № 065065 се разширява, като се осигурява възможност за транспортно обслужване на имоти с номера 065046, 065048, 065050 и 065063, находящи се в землището на гр. Драгоман, местност „Окол“.

 
Обявление на Заповед РД -15-608/ 12.08.2017 год. за учредяване право на преминаване в полза на Даниела Тотева Спасова.
Петък, 15 Септември 2017 15:56

Обявление 

Заповед

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 11