Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 148 посетителя в сайта

Времето

Възможност за работа
ОБЯВЛЕНИЕ
Сряда, 10 Август 2016 08:00

ОБЯВЛЕНИЯ ЗА КОНКУРСИ НА  АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД - София

Заявление

Обявление Конкурс за Главен счетоводител (Финансов експерт)

Обявление Конкурс за Главен секретар

Обявление Конкурс за Главен инженер (ВиК експерт)

 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ СЛИВНИЦА КЪМ 08.08.2016 г.
Понеделник, 08 Август 2016 15:38

ОБЯВА

 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ СЛИВНИЦА КЪМ 18.07.2016 г.
Вторник, 19 Юли 2016 07:14

ОБЯВА

 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ СЛИВНИЦА КЪМ 11.07.2016 г.
Понеделник, 11 Юли 2016 13:14

ОБЯВА

 
Община Драгоман обявява свободно работно място за длъжността:
Четвъртък, 19 Май 2016 08:26
Младши специалист „Инспектор” в общински инспекторат

Преки задължения:
1.извършва проверки по спазването от всички лица на разпоредбите на нормативните актове на Общински съвет-Драгоман, както и на други нормативни актове, имащи отношение към изпълнението на функциите им.
2.дава предписания със срокове и отговорници за изпълнението, контролира изпълнението, налага глоби с квитанции или фишове, когато това се допуска от съответния нормативен акт, или съставя актове за установяване на административни нарушения.
3. контролира дейностите по „зимно почистване", относно действително извършените дейности / обслужаване, метене на сняг и опесъчаване/.
4.ежедневно изготвя справка за съставените актове за административни нарушения, глоби с фиш и предписания, като копие от същите предоставя на ръководителя на инспектората.
5.следи за състоянието и нормалното поддържане на общинската инфраструктура- тротоари, улични платна, пътни съоръжения, зелената система и др. на територията на община Драгоман.
6.следи за състоянието на общинската инфраструктура, в това число:
•Аварии по водопроводната и канализационна мрежа;
•Запушени или липсващи решетки на улични оттоци;
•Липсващи капаци на шахти;
•Пропадания на настилки над трасетата на инженерната
•Инфраструктура;
7.връчва по ГПК, АПК и НПК заповеди, уведомления, писма и други документи. След връчването им на виновното лице, връща разписка,с която удостоверява това или екземпляр от връчения документ, върху който е отбелязано това.
8.извършва проверки на сигнали, жалби и молби на граждани и юридически лица.
9.води регистър на актовете за установяване на административни нарушения.
10.води регистър на наказателните постановления, издадени от община Драгоман.
Изисквания за заемане на длъжността:
•Образователна степен: Средно образование.
•Допълнителна квалификация: умения за работа с Майкрософт Офис, Интернет
•Заявления и автобиографична справка се приемат на гише „Деловодство“ в Общинска администрация, ул.“Захари Стоянов“ № 26, ет.2 всеки работен ден от 08,00ч. до 17,00ч.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 15