Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 71 посетителя в сайта

Времето

Възможност за работа
Продължава набирането на заявки за обучения и заетост на безработни лица по ОП РЧР 2014-2020
Понеделник, 06 Март 2017 16:35

Агенцията по заетостта продължава набирането на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора”. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

От 28.02.2017 г. до 15.03.2017 г. във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната, всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по схемата, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. На този етап от изпълнението на схемата, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280 / 2015г.

Заявки за разкриване на свободни работни места на територията на София град няма да се приемат. Работодателите, които желаят да разриват СРМ на територията на София град, могат да направят това с подаване на заявка по схема „Младежка заетост”.

В настоящия прием на заявки отпада ограничението за максималния брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на един работодател.

При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели.

Документите за кандидатстване и подробна информация за работодатели и безработни лица по схема „Обучения и заетост за младите хора” са публикувани и можете да намерите на страницата на Агенция по заетостта -  тук.

 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ СЛИВНИЦА КЪМ 06.03.2017 г.
Понеделник, 06 Март 2017 16:33

ОБЯВА

 
Обява за работа
Петък, 17 Февруари 2017 16:14

ЕТ „АНН –АНКА НАЙДЕНОВА“

БУКМЕЙКЪРСКИ ПУНКТ ГР. ДРАГОМАН

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 2-ма БУКМЕЙКЪРИ

Изисквания: Средно образование, компютърна грамотност, материална отговорност, трудов договор

Телефон за връзка: 0888118665 - Найденова

 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ СЛИВНИЦА КЪМ 06.02.2017 г.
Сряда, 08 Февруари 2017 12:33

ОБЯВА

 
Община Драгоман търси да назначи служител за длъжността
Четвъртък, 02 Февруари 2017 16:22

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ЕВРОПРОЕКТИ“

Преки задължения

 1. участва в подготовката и провеждането на обществени поръчки;
 2. участва в разработването на проекти на наредби на Общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове;
 3. участва в разработването на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи;
 4. участва в изготвянето на анализи, прогнози и експертни оценки при подготовката и изпълнението на общинския план за развитие и на програмата за управление на кмета на община Драгоман за съответния мандат;
 5. участва в изготвянето на доклади за изпълнението на общинските стратегически документи;
 6. участва в извършването на проучвания и подготовката на информации за възможностите за финансиране на проекти от фондовете на ЕС и други източници;
 7. участва в разработването на документи за кандидатстване за финансиране на проекти от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти;
 8. координира управлението и мониторинга на проектите на общината, финансирани от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти;
 9. анализира и отчита напредъка при реализацията на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти;
 10. поддържа и съхранява досиета и води регистър на разработени проекти, на проекти в процес на реализация и приключили проекти;
 11. осигурява публичност и прозрачност относно получените средства по фондовете на ЕС, международни финансови институции и други донорски програми;
 12. организира съхраняването на документацията, съгласно изискванията на Закона за националния архивен фонд и други специални закони;
 13. изпълнява и други задачи, възложени от началника на отдела в рамките на основната цел и областите на дейност.

Изисквания за заемане на длъжността

Минимална образователна степен: средно образование

Минимален професионален опит: 2 (години) години.

Допълнителна квалификация: умения за работа с Майкрософт Офис, Интернет и копирна техника.

         Заявления и CV се приемат  на гише „Деловодство“ в община Драгоман всеки работен ден от 08,00ч. до 17,00ч.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 19