Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 121 посетителя в сайта

Времето

Действащи открити процедури
Обществена поръчка /ОП- 2015-10010
Вторник, 09 Юни 2015 10:16

„Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС "Неделище" I-ви подем до черпателен резервоар на ПС - ІІ-ри подем за водоснабдяване на гр. Драгоман – I-ви етап ”

Решение 670766

Обявление 670768

Документация

Проект

Решение за промяна 670856

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Протокол 1

Отваряне на ценова оферта

Протокол 2

Протокол 3

Решение

Последващата информация

20.11.2015

30.11.2015

Договор

16.12.2015

Обявление за изпълнен договор

 
Обществена поръчка /ОП- 2015-10009
Понеделник, 08 Юни 2015 09:39

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Отвеждане на водите на самоизлив от пояс I-ви на ПС Неделище до ВП-2 на мината и включване на новоизградените сондажни кладенци за водоснабдяване на гр. Драгоман и селата Цацаровци, Ялботина и Мина “Бели брег”

Решение 670484

Обявление 670500

Документация за участие

Образци

Проект

Протокол 1

Покана за отваряне на ценова оферта

Протокол 2

Протокол 3

Доклад

Решение

Последваща информация

17.11.2015

19.11.2015

Договор

Обявление за изпълнен договор

 
Обществена поръчка /ОП- 2015-10008
Понеделник, 25 Май 2015 11:13

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000154, с.Чуковезер, общ. Драгоман”, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите“

Решение 668301

Обявление 668306

Методика за оценка и техническа спецификация

Документация

Образци

Проект

Протокол №1

Покана за отваряне на ценови оферти

Съобщение

Протоколи  2 и 3

Решение за избор на изпълнител

Договор

Приложения

Последваща информация

07.09.2015

18.01.2016

26.02.2016

 
Обществена поръчка /ОП- 2015-10007
Сряда, 25 Март 2015 15:22

Извършване на основен ремонт на улична и пътна мрежа в община Драгоман по четири  позиции:

1. Основен ремонт на улици в гр.Драгоман
2. Основен ремонт на ул.“В.Левски“ и „Хр.Ботев“ с Габер
3. Основен ремонт на път SF 03207 Ялботина - Чеканец
4. Основен ремонт на път SF 03208 Дреатин – Горно село – Грълска падина

Документация

Решение 656815

Обявление 656824

Отговор на въпрос 15.04.2015

Протокол 1

Покана за отваряне на ценови оферти

Протоколи

Решение

02.07.2015

09.07.2015

Информация за сключен договор

Последваща информация

07.09.2015

05.10.2015

 
Обществена поръчка /ОП- 2015-10006
Понеделник, 23 Март 2015 15:50

   ” Избор на изпълнител на строително-монтажните работи за „Реконструкция на съществуваща подпорна стена, осветление и видеонаблюдение, площад Раковски, гр.Драгоман, общ.Драгоман” при изпълнение на Договор 63/3/322/0356”

Документация

Решение

Обявление

Проект

Покана за отваряне нa ценова оферта

Протоколи от работата на комисията

Решение

Договор

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2