Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 72 посетителя в сайта

Времето

Търгове и конкурси
Заповеди за спечелени търгове
Вторник, 24 Юни 2014 07:42

Заповеди за спечелили търговете проведени на 24.06.2014 г.

 
Заповеди за спечелени търгове
Петък, 23 Май 2014 15:17

Заповеди за спечелили търговете провели се на 20.05.2014 г. в община Драгоман

 
Заповеди за търгове
Сряда, 21 Май 2014 15:07

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:
- Недвижим имот, находящ се в с. Габер, община Драгоман, област Софийска, представляващ УПИ ХІІІ - 26 „Мелница” от кв.3 по плана на с. Габер с площ от 2877 (две хиляди осемстотин седемдесет и седем) кв.м. заедно с построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ 170 /сто и седемдесет/ кв.м.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:
- Недвижим имот, представляващ поземлен имот № 142026 в землището на с. Големо Малово с ЕКАТТЕ 15518, община Драгоман, с площ от 2 914 дка., местност "Габер" с начин на трайно ползване: гора в зем. земи, десета категория.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:
- Недвижим имот, представляващ поземлен имот № 140004 в землището на с. Големо Малово с ЕКАТТЕ 15518, община Драгоман, с площ от 6. 372 дка., местност "Пуклина" с начин на трайно ползване: ливада, девета категория.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с. Чуковезер

Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на свободен общински терен, а именно:
- Строително петно №1 съгласно Схемата за разполагане на временни преместваеми съоръжения в гр. Драгоман – Гаров площад за поставяне на павилион с търговска цел с площ от 13 кв.м. без продажбата на алкохол, тютюн и тютюневи изделия

 
Заповеди
Вторник, 22 Април 2014 09:36

1. Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на земеделски имот в землището на с. Габер, община Драгоман

2. Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 6 /шест/ години на земеделски земи в землището на с. Прекръсте, община Драгоман 

 7. Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен общински терен, а именно: строително петно №17 съгласно Схемата за разполагане на временни преместваеми съоръжения в гр. Драгоман - ЦГЧ

 
<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Следваща > Край >>

Страница 11 от 19