Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 122 посетителя в сайта

Времето

Приключили открити процедури
Обществена поръчка /ОП- 2014-10009
Вторник, 23 Декември 2014 11:14

„Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС "Неделище" I-ви подем до черпателен резервоар на ПС - ІІ-ри подем за водоснабдяване на гр. Драгоман – I-ви етап ”

Документация

Номер в АОП - 639693

Номер в АОП - 639785

Решение за прекратяване - номер в АОП - 641518

 
Обществена поръчка /ОП- 2014-10008
Четвъртък, 18 Декември 2014 14:14

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Отвеждане на водите на самоизлив от пояс I-ви на ПС Неделище до ВП-2 на мината и включване на новоизградените сондажни кладенци за водоснабдяване на гр. Драгоман и селата Цацаровци, Ялботина и Мина “Бели брег”

Документация

Номер в АОП - 638744

Номер в АОП - 638768

Решение за прекратяване - номер в АОП - 641486

 
Обществена поръчка /ОП- 2014-10006
Понеделник, 23 Юни 2014 11:35

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Избор на изпълнител за създаване на кътове за отдих в населените места на територията на община Драгоман по проект 23/321/01273 „Интегриран проект за развитие на услуги за спорт и отдих на територията на община Драгоман”

Документация

Решение и обявление

Покана за отваряне на ценови оферти

Договор

Информация за сключен договор

Последваща информация:

06.03.2015г.

03.06.2915г.

 
Обществена поръчка /ОП- 2014-10003
Петък, 06 Юни 2014 14:46

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА АУДИОВИЗУАЛНА БАЗА И СИСТЕМА ЗА НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ДРАГОМАН В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ИЗРАБОТВАНЕ НА АУДИОВИЗУАЛНА БАЗА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АУДИОВИЗУАЛНАТА БАЗА“

ДОКУМЕНТИ

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

ОТГОВОР НА ВЪПРОС - 16.06.2014Г.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС -  20.06.2014Г.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС -  25.06.2014Г.

 Покана за отваряне на ценова оферта

Протокол 1

Решение

Информация за хода на процедурата

Покана за отваряне на ценова оферта

Протоколи

Решение за избор на изпълнител

Последваща информация

18.03.2015г.

Решение

Договор

27.05.2015г.

Допълнително споразумение

Последваща информация

22.10.2015г.

08.03.2016г.

Информация за изпълнен договор 717902

 

 
Обществена поръчка /ОП- 2014-10002
Петък, 16 Май 2014 16:41

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПОДПОРНА СТЕНА, ОСВЕТЛЕНИЕ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ПЛОЩАД РАКОВСКИ, ГР.ДРАГОМАН, ОБЩ.ДРАГОМАН” ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 63/3/322/0356”

Документация

Обявление и решение

Покана за отваряне на ценова оферта

Договор

Анекс 

Информация за изпълнен договор 632740

Последваща информация:

24.03.2015г.

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2