Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер
Нормативни документи
Нормативни документи

Устройствен правилник на Общинска администрация Драгоман

Харта за правата на потребителя на административни услуги на общинска администрация Драгоман 

Правила за приемане и отчитане сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица в община Драгоман

Кодекс за етично поведение на служителите работещи по служебно и трудово правоотношение към общинска администрация гр. Драгоман

Вътрешни правила за деловодната дейност в общинска администрация Драгоман

Вътрешни правила за сигурност, задължителни за служителите, оторизирани с достъп до регистри с лични данни