Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 42 посетителя в сайта

Времето

Нормативни документи
Нормативни документи

Устройствен правилник на Общинска администрация Драгоман

Харта за правата на потребителя на административни услуги на общинска администрация Драгоман 

Правила за приемане и отчитане сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица в община Драгоман

Кодекс за етично поведение на служителите работещи по служебно и трудово правоотношение към общинска администрация гр. Драгоман

Вътрешни правила за деловодната дейност в общинска администрация Драгоман

Вътрешни правила за сигурност, задължителни за служителите, оторизирани с достъп до регистри с лични данни

Политика за защита на личните данни в община Драгоман