Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 79 посетителя в сайта

Времето

МКБППМН
Годишен отчет на МКБППМН за 2014г.
Вторник, 07 Октомври 2014 09:27

ОТЧЕТ

 
Програма за дейността на МКБППМН за 2015г.
Вторник, 07 Октомври 2014 09:25

ПРОГРАМА

 
Статут на консултативния кабинет за социална превенция - помощен орган на МКБППМН
Вторник, 07 Октомври 2014 09:21

СТАТУТ

 
Първо заседание на "Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни" в община Драгоман
Понеделник, 20 Януари 2014 09:34

На 14 януари 2014 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Драгоман проведе своето редовно първо заседание за новата 2014 година при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на МКБППМН – Драгоман за 2013 г.
  2. Програма  за работа на МКБППМН – Драгоман за 2014 г.
  3. Други.

Заседанието бе открито от г-жа Лидия Банкова – Найденова - председател на МКБППМН и заместник-кмет на община Драгоман.

От 9 членове присъстваха 7, заседанието бе редовно и в регламент да взима решения. Гости на заседанието бяха г-н Константин Томанов – секретар на ЦКБППМН, г-н Андрей Иванов – Кмет на община Драгоман, г-жа Емилия Милушева – зам.-кмет на община Драгоман, г-жа Анка Генова – Директор ДСП Сливница, г-жа Ани Драганова – началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП Сливница. След запознаване с Отчета на МКБППМН за 2013 г. и Програмата за работа през 2014 г. бяха направени оценки и коментари за бъдещата дейност на комисията по засилена превенция на детската престъпност.

След края на дебатите по предложените документи от дневния ред, Комисията пристъпи към гласуване и прие следните решения:

  1. Точка първа от дневния ред - приема годишния отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в така представения му вид от всички присъстващи членове.
  2. Точка втора от дневния ред - приема програмата на МКБППМН за 2014 година в така представения му вид от всички присъстващи членове.
  3. Точка трета от дневния ред комисията разисква по организационни въпроси и дейността на обществените възпитатели, където ценни препоръки даде г-н Томанов.

Дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито.

 

 
„ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ ПРИОРИТЕТ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ?“
Понеделник, 17 Юни 2013 12:07

IMG 0557

Работен форум, проведен на 11 и 12 юни в град Драгоман, инициира  дискусия на тема „ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ ПРИОРИТЕТ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ?“. По покана на домакините от Общината, участие взеха представители на Областната и регионалните  дирекции  „Социално подпомагане”, местните комисии за борба с противообществените прояви,  Областна дирекция на МВР и инспектори  „Детска педагогическа стая” към МВР,  Областен съвет на БЧК, представители на други заинтересовани институции.

Форумът беше официално открит с приветствие от страна на Кмета на Община Драгоман Андрей Иванов и Председателя на ОбС – Драгоман Венцислав Димитров.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

Страница 2 от 4