Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 66 посетителя в сайта

Времето

МКБППМН
ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ГР. ДРАГОМАН
Понеделник, 16 Януари 2017 11:13
1
  На 12 януари 2017 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Драгоман проведе своето редовно първо заседание за новата 2017 година при следния ДНЕВЕН РЕД:
  1. 1.Отчет за дейността наМКБППМН – Драгоманза 2016 г.
  2. 2.Програма  за работа наМКБППМН – Драгоманза 2017 г.
  3. 3.Утвърждаване броя и състава на обществените възпитатели и техните възнаграждения за 2017 г.
  4. 4.Други
 
 
Официални гости на събитието бяха г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман, представители на социални институции и услуги, МВР и др.
Заседанието бе редовно, присъстваха пълен брой членове, имаше кворум за провеждане на годишния отчет, след което заседанието  бе открито от г-жа Лидия  Банкова – Найденова - председател на МКБППМН и заместник-кмет на община Драгоман.

продължава>
 
Програма за дейността на МКБППМН за 2016г.
Понеделник, 25 Април 2016 14:17

ПРОГРАМА

 
Годишен отчет на МКБППМН за 2015г.
Понеделник, 25 Април 2016 14:15

Отчет

 
НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА МКБППМН
Понеделник, 28 Март 2016 13:06

1

От 23 до 26 март МКБППМН – Драгоман организира и участва в Национален форум, посветен на проблемите на децата – бежанци и децата чужденци. Основен лектор на семинара бе г-н Константин Томанов - секретар на ЦКБППМН, автор на методически материали по правната защита на децата, по проблемите на радикализацията на младежта, екстремизма и превенцията на тези явления. Главната тема бе посветена на правното положение на децата – чужденци и децата – бежанци, възможностите за противодействие на девиациите в поведението им и предпазване от виктимизация. Актуална информация относно бежанската вълна и децата-бежанци бе представена от  Дирекция „Гранична полиция“ към МВР, а за взаимоотношенията, взаимовръзката и синхронизацията със социалните институции, структури и организации за решаване на проблемите с децата – бежанци презентации направиха представителите на БЧК – д-р Юри Торнев – Директор на Областен съвет на БЧК София област и Диана Андреева, както и Мила Пашова по отношение на „Закрила на детето“. Социално – психологически тренинги в две части бяха разиграни от психолозите Калин Делев, Мария Иванова и Светослав Арнаудов от МКБППМН – район Триадица – София град.

продължава>
 
Годишен отчет на МКБППМН за 2014г.
Вторник, 07 Октомври 2014 09:27

ОТЧЕТ

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 1 от 3