Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 41 посетителя в сайта

Времето

МКБППМН
Годишно отчетно заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Драгоман
Понеделник, 15 Януари 2018 12:26
На 12.01.2018 година се проведено Годишното отчетно заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните община в Драгоман при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН Драгоман за 2017 г.
2. Приемане програма за работа на МКБППМН Драгоман за 2018 г.
3. Утвърждаване броя и състава на обществените възпитатели и техните възнаграждения за 2018 г.
4. Други.
Официални гости на заседанието бяха г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман,  г-жа Емилия Милушева – зам.-кмет на община Драгоман и г-жа Марина Асенова – секретар на община Драгоман.
Заседанието протече в законоустановения ред, с пълен брой членове и кворум за провеждане на годишния отчет. Заседанието бе открито отот г-жа Лидия  Банкова-Найденова – председател на МКБППМН и заместник-кмет на община Драгоман, протоколът се водеше от Анна Крумова – секретар на комисията, дневният ред бе гласуван единодушно, след което материалите бяха предложени за обсъждане, допълнение и одобрение. Годишният отчет даде повод за редица изказвания, коментари и равносметка за извършената работа през 2017 г. и положи успешна основа за актуални предложения в Програмата на МКБППМН за 2018 г. Изказвания направиха г-жа Атина Младенова, г-жа Ива Лилова, г-н Стоян Стоянов и други членове на МКБППМН, а в заключение и като обобщение на всичко извършено и предстоящо за реализиране с вълнуващо слово се включи кмета на общината г-н Андрей Иванов. 

IMG 4823

продължава>
 
ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ГР. ДРАГОМАН
Понеделник, 16 Януари 2017 12:13
1
  На 12 януари 2017 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Драгоман проведе своето редовно първо заседание за новата 2017 година при следния ДНЕВЕН РЕД:
  1. 1.Отчет за дейността наМКБППМН – Драгоманза 2016 г.
  2. 2.Програма  за работа наМКБППМН – Драгоманза 2017 г.
  3. 3.Утвърждаване броя и състава на обществените възпитатели и техните възнаграждения за 2017 г.
  4. 4.Други
 
 
Официални гости на събитието бяха г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман, представители на социални институции и услуги, МВР и др.
Заседанието бе редовно, присъстваха пълен брой членове, имаше кворум за провеждане на годишния отчет, след което заседанието  бе открито от г-жа Лидия  Банкова – Найденова - председател на МКБППМН и заместник-кмет на община Драгоман.

продължава>
 
Програма за дейността на МКБППМН за 2016г.
Понеделник, 25 Април 2016 15:17

ПРОГРАМА

 
Годишен отчет на МКБППМН за 2015г.
Понеделник, 25 Април 2016 15:15

Отчет

 
НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА МКБППМН
Понеделник, 28 Март 2016 14:06

1

От 23 до 26 март МКБППМН – Драгоман организира и участва в Национален форум, посветен на проблемите на децата – бежанци и децата чужденци. Основен лектор на семинара бе г-н Константин Томанов - секретар на ЦКБППМН, автор на методически материали по правната защита на децата, по проблемите на радикализацията на младежта, екстремизма и превенцията на тези явления. Главната тема бе посветена на правното положение на децата – чужденци и децата – бежанци, възможностите за противодействие на девиациите в поведението им и предпазване от виктимизация. Актуална информация относно бежанската вълна и децата-бежанци бе представена от  Дирекция „Гранична полиция“ към МВР, а за взаимоотношенията, взаимовръзката и синхронизацията със социалните институции, структури и организации за решаване на проблемите с децата – бежанци презентации направиха представителите на БЧК – д-р Юри Торнев – Директор на Областен съвет на БЧК София област и Диана Андреева, както и Мила Пашова по отношение на „Закрила на детето“. Социално – психологически тренинги в две части бяха разиграни от психолозите Калин Делев, Мария Иванова и Светослав Арнаудов от МКБППМН – район Триадица – София град.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

Страница 1 от 4