Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 65 посетителя в сайта

Времето

Новини
Съобщение
Сряда, 15 Ноември 2017 09:55

1SKM C224e D17111510000 0001

 
Покана за проектобюджет 2018
Сряда, 15 Ноември 2017 08:32
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Драгоман, кметът на Община Драгоман кани заинтересованите лица – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и гражданите за обсъждане  проекто - бюджета на Община Драгоман за 2018 година.
Дата на провеждане на обсъждането: 30 ноември 2017 година (четвъртък) от 10.00 часа
Място на провеждане на обсъждането: заседателната зала на община Драгоман, ул.„Захари Стоянов” № 26
Дневен ред на обсъждането:

1.  Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Драгоман за 2018 г.
2.  Обсъждане на проекта на бюджета на Община Драгоман за 2018 година.
 
Правила за участие в публичното обсъждане:

1. Докладва се проекта на общински бюджет  по функции и дейности.
2. На участниците в обсъждането се дава възможност за предложения и изказвания.
3. Докладват се постъпилите становища и предложения по реда на т.7 от Приложение №1 към чл.29, ал.2 и чл.44, ал.4 на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Драгоман.
4. За провеждането на публичното обсъждане се съставя протокол, в който се отразяват:
4.1. Датата, мястото и часа на провеждане на обсъждането.
4.2. Докладваният проект за бюджет.
4.3. Направените предложения и становища.
5. Протоколът от проведеното обсъждане  е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му на заседание на общински съвет Драгоман.

Мнения и предложения могат да се входират в деловодството на Община Драгоман ул.„Захари Стоянов” № 26 от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в работни дни най-късно до 28.11.2017г.
 
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕВРОПРОГРАМИ
Петък, 10 Ноември 2017 08:21

dddddd

На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в сградата на община Драгоман екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В рамките на събитието експерти от ОИЦ-София ще разяснят условията за кандидатстване на отворени в момента процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Околна среда“. Представени ще бъдат допустими дейности, разходи, бенефициенти, партньори, начин на кандидатстване, както и какво престои като възможност за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поканени за участие са представители на община Драгоман, на бизнеса, неправителствени организации, образователни и културни институции, медии, широката общественост.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
Съобщение
Четвъртък, 09 Ноември 2017 14:59

3SKMBT 223 D17103110560

 
Съобщение
Сряда, 08 Ноември 2017 09:20

Уважаеми съграждани, по информация на ВИК Драгоман ще бъде спряно водоподаването към гр. Драгоман до 24:00 поради авария по напорен водопровод  II.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 191