Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 159 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Конкурси
Обявление
Вторник, 09 Април 2024 15:21

За свободна длъжност: Младши експерт „ТРЗ, ЧР и БЗР“ в Общинска администрация - Драгоман по трудово правоотношение, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

Области на дейност:

 • Човешки ресурси.
 • Безопасност и здраве при работа.
 • Труд и работна заплата.
 • Програми временна заетост.
 • Архив.

 

Преки задължения:

 1. изготвя проекти на стратегии, политики и планове в областта на човешките ресурси, както и в областта на временната заетост и организира тяхното изпълнение;
 2. разработва длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, както и на лицата назначени по програми и проекти за временна заетост отговаря за       тяхната актуализация;
 3. организира и извършва дейността по набирането и подбора на персонала;
 4. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите и на назначените лица по програми и проекти за временна заетост; съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;
 5. организира и координира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 6. разработва и предлага за одобрение щатните и длъжностните разписания на ОА и звената към нея ;
 7. извършва вписвания в ЕИСУЧРДА и ИИСДА.
 8. други дейности съгласно длъжностна характеристика
продължава>
 
Конкурс за директор на дирекция "Инвестиционна политика, проекти, обществени поръчки, хуманитарни дейности и МДТ"
Сряда, 24 Януари 2024 14:13

Заповед обявяване конкурс 

ОБЯВЛЕНИЕ 

Информация за длъжносттаДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, ПРОЕКТИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И МДТ“ 

CV

Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1

Заявление по чл. 17 ал. 2

Протокол № 1 за начин на провеждане и оценяване

Протокол № 2 за допуснати кандидати

Протокол № 3

 
Обявление
Понеделник, 18 Декември 2023 08:51

За свободна длъжност: Главен специалист „Административно и деловодно обслужване“ в Общинска администрация - Драгоман по трудово правоотношение, съгласно чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда

 

Области на дейност:

 • Административно и деловодно обслужване

 

Преки задължения:

1. Организира и осъществява административната и деловодната дейност на общинската администрация;

2.Извършва информационно–аналитична работа във връзка с молбите, жалбите и сигналите на гражданите;

3.Приема заявления и предоставя информация за административните услуги, извършвани от общината;

4.Предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане документи;

5.Следи за спазването на сроковете за изпълнение на преписките.

6.Организира и осъществява дейността сканиране и копиране (размножаване) на документи и материали на общинската администрация и граждани, ползващи административна услуга;

7.Други дейности съгласно длъжностна характеристика

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: Средно образование
 • Минимален професионален опит: 2 години
 • Да отговаря на условията по чл. 107а от Кодекса на труда.
 • Допълнителна квалификация: Компютърни умения на добро потребителско ниво за работа с Майкрософт Офис, Интернет, копирна техника, специализирани софтуерни продукти на общината.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за работа в свободен текст;

2. Автобиография;

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документ удостоверяващ трудов стаж.

 

Минимален размер на основна месечна заплата, определена за длъжността – I степен. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението.

 

Етапи на подбора:

 

1. Допускане по документи;

2. Събеседване с допуснатите кандидати.

 

До събеседване ще бъдат допуснати само кандидатите одобрени по документи.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Документите се приемат в центъра за административно обслужване на Община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 2 всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00 ч. или на на е-mail адрес:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. като документитеследва да бъдат подписани от кандидата с КЕП.

 

Срокът за подаване на документите е до 17:00 часа на 05.01.2024 г.

 
Обявление
Понеделник, 18 Декември 2023 08:16

За свободна длъжност: Главен инженер в Общинска администрация Драгоман по трудово правоотношение, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

Области на дейност:

 • Организира и осъществява дейностите свързани с изпълнението на строителната програма в община Драгоман.

 

Преки задължения:

 

1.Участва в изготвянето на стратегически документи

2.Разглежда и съгласува техническите инвестиционни проекти и екзекутивна документация по своята компетентност

3.Други дейности съгласно длъжностна характеристика

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: Висше бакалавър, професионална област „Строителство”, „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Строителство и архитектура“
 • Минимален професионален опит: 3 години
 • Да отговаря на условията по чл. 107а от Кодекса на труда.
 • Допълнителна квалификация: Компютърни умения на добро потребителско ниво за работа с Майкрософт Офис, Интернет, копирна техника, специализирани софтуерни продукти на общината.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за работа в свободен текст;

2. Автобиография;

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документ удостоверяващ трудов стаж.

 

Минимален размер на основна месечна заплата, определена за длъжността – I степен. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението.

 

Етапи на подбора:

 

1. Допускане по документи;

2. Събеседване с допуснатите кандидати.

 

До събеседване ще бъдат допуснати само кандидатите одобрени по документи.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Документите се приемат в центъра за административно обслужване на Община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 2 всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00 ч. или на на е-mail адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като документите следва да бъдат подписани с КЕП.

Срокът за подаване на документите е до 17:00 часа на 05.01.2024 г.

 
Конкурс за Ръководител на звено за вътрешен одит
Четвъртък, 07 Декември 2023 08:56

Заповед за конкурс за Ръководител на звено за вътрешен одит

Информация за длъжността

Заявление по чл. 17 ал. 2

Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1

CV

Заповед за прекратяване

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 10