Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 125 посетителя в сайта

Времето

Заместник - кмет

Емилия Горанова Милушева

02

 

Роденана 16 май 1968 г. в гр. Сливница. Живее и работи в гр. Драгоман.

Образование: ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

магистър по физика и математика

Работилa като: Дружинен ръководител в ОбК на ДКМС - 1989г. - 1990г.

Директор на център за работа с деца в ОбНС Драгоман - 1990г. - 1991г.

Възпитател в СОУ "Христо Ботев" гр. Драгоман - 1991г. - 1992г.

Преподавател по физика в СОУ "Христо Ботев" - гр. Драгоман - 1993г. - 1995г.

Учител по информационни технологии - в СОУ "Христо Ботев" - гр. Драгоман - 1995г. - 2011г.

Семейна, с две дъщери.

От 10 ноември 2011 г. – заместник-кмет

Приемен ден: Всеки първи и трети вторник на месеца от 13:30 до 16:30ч.

 

 

Глава III
Раздел I

 

Заместник-кмет

Чл. 9. Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кмет в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Неговите пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.

Чл. 10. Заместник-кметът не е държавен служител.

Чл. 11. Заместник-кметът подпомага кмета на общината съобразно този правилник и възложените му функции по дейности, както следва:

11.1. заместник-кмет с делегирани функции в дейностите - икономика, общинска собственост, устройство на територията, земеделие и екология, благоустройствени и комунално-битови; финанси .

Чл. 12. Кметът на общината определя със заповед заместник-кметът да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.

 
Назад