Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 21 посетителя в сайта

Времето

Уведомление
Сряда, 15 Май 2013 08:52

   На вниманието на жителите на с.Калотина, с. Ново Бърдо, гр. Драгоман и с. Летница.

   Агенция „Пътна инфраструктура” съобщава на заинтересованите лица, че на 21.05.2013 г. от 13:30 ч. в сградата на Общинска администрация гр. Драгоман с адрес: ул. "Захари Стоянов" № 26, ще се проведе обществено обсъждане на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път” участък от км 1+000 до км 32+447 ? 32+550, засягащ землищата на с.Калотина, с. Ново Бърдо, гр. Драгоман и с. Летница.