Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 98 посетителя в сайта

Времето

Услуги в местни данъци и такси

  

Услуга Срок Такса

1. Издаване на удостоверение за Данъчна Оценка


-попълва се искане за ДО от собственика имота

-нотариално заверено пълномощно (ако искането се подава от упълномощено лице)

-скица на имота (ако ДО е за земеделски земи) 

14дни

7 дни

1 ден

10,00лв.

15,00лв.

20,00лв.

2. Издаване на удостоверение за декларирани данни

7 дни

1 ден

 

2,50лв.

5,00лв.

 

3. Издаване на удостоверение за наличие и липса на задължение

 

5,00лв.