Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 105 посетителя в сайта

Времето

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Петък, 11 Януари 2013 15:02

   Наименование на услугата

Срок

Цена

Удостоверение за наследници

обикновена услуга   - срок за изпълнение   24 часа

бърза услуга - срок   за изпълнение 6   часа

експресна услуга   - срок за изпълнение     1 час

4,00 лв./бр.

 

6,00 лв./бр.

 

10,00 лв./бр.

 

Удостоверение   за идентичност на   имена

обикновена услуга   - срок за изпълнение   24 часа

бърза услуга - срок   за изпълнение 6   часа

експресна услуга   - срок за изпълнение     1 час

1,50 лв./бр.

 

3,00 лв./бр.

 

6,00 лв./бр.

 

Настоящ адрес   - адресна регистрация  

срок на   извършване – веднага

такса - 1.50 лв.

 

Постоянен   адрес - адресна регистрация

обикновена услуга   - срок за изпълнение   24 часа –

бърза услуга - срок   за изпълнение 6   часа

експресна услуга - срок   за изпълнение   1   час

 

1,50 лв./бр.

 

2,00 лв./бр.

 

3,00 лв./бр.

Удостоверение   за постоянен или   настоящ адрес 6.2. Удостоверение за   постоянен или настоящ   адрес - 6.3. Удостоверение за   постоянен или настоящ   адрес

обикновена услуга   - срок за изпълнение   24 часа –

бърза услуга - срок   за изпълнение 6   часа

експресна услуга   - срок за изпълнение     1 час

 

1,50 лв./бр.

 

 

2,00 лв./бр.

 

 

3,00 лв./бр.

Припознаване   на дете - след съставяне на   акта за раждане -  

срок на извършване – веднага

такса – 2,00 лв.

 

Удостоверение   за раждане -   дубликат

обикновена услуга   - срок за изпълнение   24 часа

бърза услуга - срок   за изпълнение 6   часа

експресна услуга   - срок за изпълнение     1 час

1,50 лв./бр.

 

 

 

3,00 лв./бр.

 

 

6,00 лв./бр.

 

Удостоверение   за граждански брак   - дубликат  

обикновена услуга   - срок за изпълнение   24 часа

бърза услуга - срок   за изпълнение 6   часа

експресна услуга   - срок за изпълнение     1 час

 

1,50 лв./бр.

 

 

3,00 лв./бр.

 

 

6,00 лв./бр.

 

Служебна   бележка за разтрогнат   граждански брак -

10.2.   Служебна бележка за   разтрогнат граждански брак   10.3.   Служебна бележка   за разтрогнат граждански   брак -

обикновена услуга   - срок за изпълнение   24 часа

бърза услуга - срок за   изпълнение 6 часа

експресна услуга   - срок за изпълнение     1 час

1,50 лв./бр.

 

3,00 лв./бр.

 

6,00 лв./бр.

 

Препис-извлечение   от акт за   смърт (втори и/или следващ)  

обикновена услуга   - срок за изпълнение   24 часа

бърза услуга - срок   за изпълнение 6   часа

експресна услуга   - срок за изпълнение     1 час -

 

1,50 лв./бр.

 

3,00 лв./бр.

 

6,00 лв./бр.

Удостоверение   за семейно положение  

обикновена услуга   - срок за изпълнение   24 часа –

бърза услуга - срок   за изпълнение 6   часа

експресна услуга   - срок за изпълнение     1 час

1,50 лв./бр.

 

3,00 лв./бр.

 

6,00 лв./бр.

 

Удостоверение   за семейно положение   - за сключване на   брак на български   гражданин с чужденец

обикновена услуга   - срок за изпълнение   24 часа

бърза услуга срок   за изпълнение 6   часа

3.00 лв /бр.

 

 

6,00 лв./бр.

 

Удостоверение за родствени   връзки

обикновена услуга   - срок за изпълнение   24 часа

бърза услуга - срок   за изпълнение 6   часа

експресна услуга   - срок за изпълнение     1 час

 

1,50 лв./бр.

 

3,00 лв./бр.

 

6,00 лв./бр.

 

Изготвяне   на справка за   българско гражданство, която   да послужи пред   Министерство на правосъдието – Дирекция “Българско   гражданство”

обикновена услуга   - срок за изпълнение   24 часа

бърза услуга - срок   за изпълнение 6   часа -

експресна услуга   - срок за изпълнение     1 час

1,50 лв./бр.

 

3,00 лв./бр.

 

6,00 лв./бр.

 

Други   удостоверения по гражданско   състояние

обикновена услуга   - срок за изпълнение   24 часа

бърза услуга - срок   за изпълнение 6   часа -

експресна услуга   - срок за изпълнение     1 час -

1,50 лв./бр.

 

3,00 лв./бр.

 

6,00 лв./бр.

 

Легализация   на документи по   гражданското състояние за   чужбина

срок на извършване – съвпада със   срока, избран за   изговяне на съответния   документ;

5,00 лв.

 

Заверка   на покана-декларация за   частно посещение на   чужденец в Република България

срок на извършване   - до 1   работен ден;

14,00 лв.

 

Анкетиране   на чужди граждани   за създаване на   ЛРК и запис   в ЛБД “Население”

срок - 1 работен ден

30,00 лв.

 

Изготвяне на   преписи от документи   по гражданско състояние

срок за извършване – 1 работен ден

за първа   страница – 1,00лв; за всяка   следваща - 0,80 лв.  

 

Пресъставяне на актове по ГС на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

срок на изпълнение 20 работни дни

10 лв.