Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 97 посетителя в сайта

Времето

Ред и начин на плащане на местните данъци и такси за 2013 година


Уважаеми данъкоплатци,

Данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове:


      - до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите за цялата година в срок  до 30 април 2015г. се прави отстъпка 5 на сто.

Данъкът върху превозните средства по чл.60, ал.1 от ЗМДТ се плаща на две равни вноски в следните срокове:


      -  до 30 юни и до 31 октомври.

На предплатилите за цялата година в срок  до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

За 2015 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл. 61н, ал.1 от закона за МДТ в срок до 31 януари. След изтичане на срока декларацията се подава непосредствено преди започване на дейността.