!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 129 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Съобщение
Четвъртък, 25 Май 2023 11:18

На основание чл.154, ал.5 от ЗУТ, Община Драгоман съобщава,  че е издадено   Разрешение за строеж №14/25.05.2023 г. за обект: „Основен ремонт на ул.“Княгиня Мария Луиза“ , с.Габер, община Драгоман“, от о.т.50 до о.т.41 с дължина 153,00 м (от км 0+000 до км 0+153,00), приложение  към  което е и Писмо от РИОСВ – София с изх. № 22479-1041/27.01.2023 г.

Разрешение за строеж №14/25.05.2023 г. и приложението към него са на разположение за обществен достъп в стая 08 в сградата на Община Драгоман.