Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 128 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Съобщение
Четвъртък, 25 Май 2023 11:17

На основание чл.154, ал.5 от ЗУТ, Община Драгоман съобщава,  че е издадено   Разрешение за строеж №11/22.05.2023 г. за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ II-1188, кв.109, гр.Драгоман-разширение, община Драгоман, област Софийска“, с обща дължина на трасето- 30.00 м., приложение  към  което е и Писмо от РИОСВ – София с изх. № 4459-3469 от 05.04.2023г.

Разрешение за строеж №11/22.05.2023 г. и приложението към него са на разположение за обществен достъп в стая 08 в сградата на Община Драгоман.