Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 158 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Заповед
Четвъртък, 18 Май 2023 14:39

ЗАПОВЕД

№ РД- 15-422/ 18.05.2023 г.

гр. Драгоман

 

На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да не се извършва търговска дейност на ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Свети Стефан“, а на определеното от общината място, а именно реконструирания и модернизиран пазар в ЦГЧ на гр. Драгоман. Своевременно след разтоварване моторните превозни средства да освобождават пътното платно.

При неизпълнение на дадените по – горе указания на нарушителите ще бъде съставен акт и потърсена административно – наказателна отговорност.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Началника на РУ - гр. Сливница и отдел „Инспекторат“ при община Драгоман за сведение и изпълнение и да се обяви публично.

 

Контрол по изпълнението на същата възлагам на отдел „Инспекторат“.

 

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ

Кмет на община Драгоман

 
Назад