Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 124 посетителя в сайта

Времето

Заместник - кмет

Лидия Кирилова Банкова-Найденова

lidiq_bankova


Родена на 20 ноември  1960 г. в с. Габер. Живее и работи в гр. Драгоман.

Образование: Университет по библиотекознание и информационни технологии - гр. София,

магистър по защита на културното наследство на Република България

Работилa като: Обществено-политическа дейност, ОК на ДКМС, гр.София,1982-1990г.

Управител на Център за стопанска дейност Драгоман, „СОФИС“АД, София -1991-1998г.

Пълномощник на „WASTOR LLC” – САЩ, Вашингтон,  С Б З Драгоман - 1999 - 2008г.

Търговски мениджър „Конкордия Груп” ООД, гр. София, 2009 – декември 2011г.  

Семейна, с две дъщери.

От 19 декември 2011 г. – заместник-кмет

Приемен ден: Всеки първи и трети вторник на месеца от 9:00 до 12:00ч.

 

 

 


Глава III
Раздел I

 

Заместник-кмет

Чл. 9. Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кмет в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Неговите пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.

Чл. 10. Заместник-кметът не е държавен служител.

Чл. 11. Заместник-кметът подпомага кмета на общината съобразно този правилник и възложените му функции по дейности, както следва:

11.1. заместник-кмет с делегирани функции в дейностите - икономика, общинска собственост, устройство на територията, земеделие и екология, благоустройствени и комунално-битови; финанси .

Чл. 12. Кметът на общината определя със заповед заместник-кметът да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.


 
Назад