!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 48 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Обявление
Понеделник, 11 Октомври 2021 15:45

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД15- 801/07.10.2021г на Кмета на Общината за одобрение на проект за изменение на новообразуваните имоти, по реда на параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ въз основа на отстраняване на непълноти и грешки в ПИ 80265.507.71, м. „Стране“, с. Чеканец, общ. Драгоман.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Заповед

Скица