!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 273 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Съобщение
Четвъртък, 01 Април 2021 13:46

На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, Община Драгоман съобщава,  че е издадено  разрешение за строеж  №4/01.04.2021г. за строеж „Реконструкция на съществуващ водопровод на ул.“Христо Ботев“ от о.т.85 до о.т.69 в гр. Драгоман, община Драгоман“ , приложение  към  което  е   Писмо с изх. № Изх.№ 5436/09.09.2020г.

от РИОСВ – София за липсата на необходимост за провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Разрешението за строеж и приложението към него са на разположение за обществен достъп в стая №8 в сградата на Община Драгоман.

 
Назад