Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 66 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

ЗАПОВЕД
Петък, 18 Септември 2020 15:28
З А П О В Е Д
№ РД-15-685/18.09.2020 година
Гр. Драгоман
 
            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 27, т.1 от Наредба №1 за обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на общинските имоти на територията на община Драгоман
 
З А Б Р А Н Я В А М:
 
            Поливането и миенето с питейна вода на улици, площади, дворове, градини, паркове, зелени площи и МПС на територията на община Драгоман, считано от 18.09.2020 година поради настъпило продължително засушаване и липсата на достатъчно количество вода необходимо за битовите нужди на населението.
            За неспазване на горецитираните разпоредби на основание чл. 61, ал. 6 от Наредба №1 за обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на общинските имоти на територията на община Драгоман, следва налагането на глоба в размер от 50 лв. до 250 лв.
 
           
 
АНДРЕЙ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
 
Назад