Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 86 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Андрей Иванов, кмет на община Драгоман „Ние, от общинското ръководство сме направили всичко по силите си за справянето с проблема с водоподаването и водохващането на територията на община Драгоман. Имаме волята и възможностите да решим този проблем оконча
Четвъртък, 08 Август 2019 15:03

images

Вследствие на над 50 години липса на инвестиции във ВиК инфраструктурата, през 2012 г. нашият град изпадна във водна криза. С встъпването на длъжност на сегашното ръководство през ноември 2011 г. бе проведена среща, с различни институции, които се обединиха около мерките, които трябва да предпиемем, за да избегнем бъдеща водна криза и да започнем да надграждаме в довеждащата ВиК – структура. Решенията, които се взеха тогава, се спазват стрикно и днес. Направили сме:
1.Поставихме нови спирателни кранове в града, за да районираме водоподаването при аварии във вътрешната ВиК мрежа.
2.Хидрогеоложко проучване в района на извор „Врелото“, в което се посочиха точните места, на които да направим сондажи.
3.Три новоизградени сондажни кладенци с дълбочина от 40 до 60м..
4.Укрепване на терена на помпена станция „Банята“.
5.Изграждане на три бункерни станции над нови тръбни кладенци, три самостоятелни тласкателни водопровода, които се събират в обща точка.
6.Изграждане на довеждащ водопровод – първата част от с. Неделище до помпена станция с. Чорул. /4570м./
7.Реконструкция на помпена станция в с. Чорул, която е реализирана, като образец за цяла България, защото е направена с най-модерните помпи и съоръжения.
8.„Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС "Неделище" II-ри подем до напорен резервоар с обем 2000 м. на гр. Драгоман ”, чието финансиране бе осигурено по линия на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Настоящият проект касае реконструкцията на тласкателния водопровод от Помпена станция „Неделище II-ри подем до напорния резервоар с обем 2000м3 на гр. Драгоман. Проектното трасе преминава предимно в сервитута на държавен път клас Драгоман - Трън, полски пътища по КВС и общински имоти - публична собственост. Целта на трасето е да бъде лесно достъпно за поддръжка и експлоатация. Тласкателният водопровод /втора част/ е с дължина 3920 м.
С изпълнението на този проект жителите на град Драгоман ще бъдат с крачка по – близо до окончателното решаване на натрупаните проблеми във ВиК сектора, а след това общинска администрация Драгоман ще насочи усилията си към подмяната на вътрешния водопровод на гр. Драгоман и увеличаването на дебита на водата чрез резервен водоизточник в местността „Матарица“, за който вече е направено хидрогеоложко проучване.
 
Назад