Избори

Банер

!

Банер

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 122 посетителя в сайта

Времето

Наредби
Четвъртък, 24 Юни 2010 21:04
АКТУАЛНИ НАРЕДБИ
 
 
 


2015 год.
2014 год.
 
 
2013 год.

Наредба №1/Обществения ред и подържане на чистотата/ - актуализирана
Наредба №3 от 2009 год. за определянето и администрирането на местни такси и услугите на територията на община Драгоман - актуализирана 19.12.2012г.
Наредба № 8 от 2008год.  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман
Наредба за бюджета

 

 
 
2012 год.

Наредба №20 за управление и ползване на пасища, мери и ливади на територията на община Драгоман 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2011 год.

 

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Драгоман за 2011 год.

Наредба №13 от 2009г. за определяне на размера на местните данъци на територията на община Драгоман. - актуализирана

Общинска стратегия за социалните услуги

Правилник за олганизацията и дейността на Общински съвет - Драгоман, неговите комисиии взаимодействието му с общинската администрация

Наредба за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост в търговските дружества.


2010 год.

 

 

 

 

Стратегия за управление на общинската собственост 2016 – 2019 г.

 
Назад