Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер
Обявление
Петък, 09 Март 2018 16:25

Съобщение от Басейнова Дирекция "Дунавски район " гр.Плевен съгласно чл.62а,ал1 от Закона за водите , за самостоятелно ,питейно,битово водоснабдяване от "ТК 1 Столична стройтелна компания,Несла,Драгоман".

Съобщение