Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 142 посетителя в сайта

Времето

Работна среща на Регионално управление на образованието София-регион
Понеделник, 15 Януари 2018 12:35
      На 12.01.2018г. се проведе работна среща на Регионално управление на образованието София-регион с директорите на училища от София област, експерти от РУО София-регион, кметове и служители от западните общини, както и бизнеса от община Костинброд. Срещата бе във връзка с организирането на държавния план-прием в училищата от Софийска област и бе представена презентация „БАЛАНСИРАН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 г. – В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА „. На срещата присъстваха като представители от община Драгоман заместник кмета г-жа Емилия Милушева и директора на СУ „Христо Ботев“ г-н Стоян Стоянов. Бяха обсъдени приоритетите на училищата и професионалните гимназии.
    На работната среща се дискутира и осигуряването на качествено професионално образование и обучение и съответствието му с потребностите на пазара на труда.
       Бяха разгледани важни теми, като:
•Подготовка и приемане изменения на законовата и подзаконовата нормативна уредба за професионално образование и обучение.
•Ранно кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците.
•Регулиране на план-приема съобразно нуждите на бизнеса от специалисти с професионална квалификация.
•Увеличаване на финансирането на професионалните училища, в които обучението е в съответствие с потребностите на пазара на труда.
•Въвеждане надеждни механизми за обратна връзка между резултатите от професионалното образование и обучение и изискванията на бизнеса.
•Повишаване квалификацията на учителите по професионална подготовка в реална работна среда съвместно с бизнеса.
•Разработването на нови учебни програми съвместно с бизнеса.
•Осигуряване съвременно оборудване в учебни лаборатории и работилници за усвояване на знания и умения, които съответстват на очакванията на пазара на труда.

2

 
Назад