Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 135 посетителя в сайта

Времето

Годишно отчетно заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Драгоман
Понеделник, 15 Януари 2018 12:26
На 12.01.2018 година се проведено Годишното отчетно заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните община в Драгоман при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН Драгоман за 2017 г.
2. Приемане програма за работа на МКБППМН Драгоман за 2018 г.
3. Утвърждаване броя и състава на обществените възпитатели и техните възнаграждения за 2018 г.
4. Други.
Официални гости на заседанието бяха г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман,  г-жа Емилия Милушева – зам.-кмет на община Драгоман и г-жа Марина Асенова – секретар на община Драгоман.
Заседанието протече в законоустановения ред, с пълен брой членове и кворум за провеждане на годишния отчет. Заседанието бе открито отот г-жа Лидия  Банкова-Найденова – председател на МКБППМН и заместник-кмет на община Драгоман, протоколът се водеше от Анна Крумова – секретар на комисията, дневният ред бе гласуван единодушно, след което материалите бяха предложени за обсъждане, допълнение и одобрение. Годишният отчет даде повод за редица изказвания, коментари и равносметка за извършената работа през 2017 г. и положи успешна основа за актуални предложения в Програмата на МКБППМН за 2018 г. Изказвания направиха г-жа Атина Младенова, г-жа Ива Лилова, г-н Стоян Стоянов и други членове на МКБППМН, а в заключение и като обобщение на всичко извършено и предстоящо за реализиране с вълнуващо слово се включи кмета на общината г-н Андрей Иванов. 

IMG 4823