Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 44 посетителя в сайта

Времето

Съобщение
Сряда, 13 Декември 2017 09:57

MinFin

            До 31 декември  физическите лица – земеделски стопани
            могат да изберат как да облагат доходите си през 2018г.
                                                          
           
За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042
 
 
     Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат реда за облагане на доходите си получени през 2018г.
     Ако земеделските стопани, желаят да се облагат като формират облагаемият си доход като еднолични търговци – с отразяване на всички приходи и разходи, те следва да подадат декларация по образец – по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ в срок до 31.12.2017г. Декларацията може да се изтегли от сайта на НАП – www.nap.bg.
     Важно е да се знае, че ако тези лица изберат този ред за облагане на доходите си, го прилагат за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.
    Ако земеделският стопанин – физическо лице е избрал да се облага като едноличен търговец, данъчната ставка е 15 на сто.
  В случай, че земеделският стопанин не е подал декларацията за избор, той ще формира данъчната основа за облагане на доходите си през 2018г. с ползване на 60 на сто нормативно признати разходи за производство и реализация на непреработена селскостопанска продукция.
    Новорегистрираните земеделски стопани декларират това право на избор за годината на регистрацията им в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2018г.
   Повече информация клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един телефонен разговор.