Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 72 посетителя в сайта

Времето

Покана за проектобюджет 2018
Сряда, 15 Ноември 2017 08:32
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Драгоман, кметът на Община Драгоман кани заинтересованите лица – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и гражданите за обсъждане  проекто - бюджета на Община Драгоман за 2018 година.
Дата на провеждане на обсъждането: 30 ноември 2017 година (четвъртък) от 10.00 часа
Място на провеждане на обсъждането: заседателната зала на община Драгоман, ул.„Захари Стоянов” № 26
Дневен ред на обсъждането:

1.  Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Драгоман за 2018 г.
2.  Обсъждане на проекта на бюджета на Община Драгоман за 2018 година.
 
Правила за участие в публичното обсъждане:

1. Докладва се проекта на общински бюджет  по функции и дейности.
2. На участниците в обсъждането се дава възможност за предложения и изказвания.
3. Докладват се постъпилите становища и предложения по реда на т.7 от Приложение №1 към чл.29, ал.2 и чл.44, ал.4 на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Драгоман.
4. За провеждането на публичното обсъждане се съставя протокол, в който се отразяват:
4.1. Датата, мястото и часа на провеждане на обсъждането.
4.2. Докладваният проект за бюджет.
4.3. Направените предложения и становища.
5. Протоколът от проведеното обсъждане  е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му на заседание на общински съвет Драгоман.

Мнения и предложения могат да се входират в деловодството на Община Драгоман ул.„Захари Стоянов” № 26 от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в работни дни най-късно до 28.11.2017г.
 
Назад