Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер
ДВУГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН МАНДАТ 2015-2019Г.
Петък, 10 Ноември 2017 16:25

13

На двугодишния Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Драгоман мандат 2015-2019г., която се проведе на 10.11.2017 г. в заседателната зала на община Драгоман, бе представена презентация за цялостната дейност и постигнатите успехи. Наблегна се на спечелените проекти до момента и извършените ремонтни дейности. Обърна се внимание на инициативите, които общината е  осъществила с много труд и колективни усилия; на отличията, с които бе възнаградена за работата си. Бяха споменати и трудностите, с които се е сблъскала и през които е преминала за постигането на всичко това. През двете години управлението на Община Драгоман бе  с приоритети – отговорност в управлението, диалог с обществеността и гарантиране на обществения интерес при използване на бюджетните средства при реализирането на десетки мероприятия и иновативни практики.
Доволни от постигнатото, вдъхновени от заслугите и отличията, общинските служители напуснаха залата амбицирани за нови, бъдещи успехи. 

 

 
Назад