Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер
Инициативата „Да запалим огъня в децата“ пожъна успех и възхищение
Петък, 10 Ноември 2017 15:35

1

          Началото на мероприятието бе поставено още в 9:30 часа в ДГ „Радост“, където децата посрещнаха доброволците от Доброволно формирование Драгоман. Под формата на забавна беседа г-жа Десислава Димитрова – служител по сигурността на информацията в община Драгоман, запозна децата с основните правила при бедствия и аварии. Последваха подаръци за децата от доброволците и множество снимки за спомен.
            От 10:30 часа на централния площад в града се проведе демонстрация по гасене на пожар от РС ПБЗН – гр. Сливница. Присъстваха всички ученици от СУ „Христо Ботев“, които наблюдаваха с голям интерес организираното за първи път подобно събитие. Бяха показани две ситуации с пожар – гасене на запален макет на къща и работа с пожарогасител, които предизвикаха еуфория сред децата, наблюдаващи демонстрацията. Пожарникарите показаха какви първи стъпки се предприемат  при пътно транспортно произшествие. За пресъздаване на ситуацията  беше използван стар автомобил и специална  пожарникарска техника, с която беше разрязана колата и изведен от там „катастрофирал човек с рана на ръката и в безсъзнание“. След спасяването на пострадалия доброволците от БЧК и БМЧК оказаха първа долекарска помощ и през цялото време обясняваха на учениците какви стъпки предприемат за подобряване състоянието на пострадалия.
            На мероприятието присъстваха ръководството на община Драгоман, общинска администрация, представители на Гражданска защита – София област, БЧК София област и БЧК и БМЧК Драгоман, които любезно предоставиха както на учениците, така и на децата от ДГ „Радост“, много информационни материали, книжки и видео материали за превенция при бедствия и аварии.
            Община Драгоман благодари на всички, които се отзоваха и помогнаха за осъществяването на демонстрацията.

 

 
Назад