Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер
Съобщение от ЧЕЗ Разпределение България
Петък, 03 Ноември 2017 16:18

Уважаеми клиенти,

 
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
 
 
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 18-23 септември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Община Драгоман  
На 09.11.2017 г. /10:00 - 10:30 ч.; 10:00 - 12:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Камбелевци: Хіі-22
На 09.11.2017 г. /10:00 - 10:30 ч.; 10:00 - 16:00 ч.; 10:00 - 12:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Чуковезер
На 09.11.2017 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Вишан
На 09.11.2017 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Владиславци
На 09.11.2017 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Габер, Общ. Драгоман: VІІ-99, Градище, ул.Елин Пелин
На 09.11.2017 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Горно Село
На 09.11.2017 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Грълска Падина: Мах.Горно Ново Село
На 09.11.2017 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Долна Невля
На 09.11.2017 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Долно Ново Село, Общ. Драгоман
На 09.11.2017 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Драгоман: Акация, Еделвайс, Железничар, Иглика, Игрище За Минифутбол УПИ І, Кольо Фичето, Космина, Нишава, Петнадесети Кантон, Спортист, Средна Гора, Странджа, Христо Ботев, Шести Септември, Ярловци
На 09.11.2017 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Круша, Общ. Драгоман
На 09.11.2017 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Начево
На 09.11.2017 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Несла: 000136
На 09.11.2017 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Чеканец, Общ. Драгоман
На 09.11.2017 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Ялботина
На 09.11.2017 г. /10:00 - 12:30 ч./ -  Габер, Общ. Драгоман: VІІ-99, ул.Елин Пелин
На 09.11.2017 г. /10:00 - 12:30 ч./ -  Драгоман: Ярловци
На 09.11.2017 г. /10:00 - 12:30 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Бахалин
На 10.11.2017 г. /09:30 - 14:00 ч./ -  Драгоман: Еделвайс, Железничар, Иглика, игрище за минифутбол УПИ І, Космина, Нишава, Петнадесети Кантон, Спортист, Странджа, Шести Септември
 
Назад