Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 114 посетителя в сайта

Времето

ОБЯВЛЕНИЕ
Понеделник, 07 Август 2017 15:26

ОБЯВЛЕНИЕ за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за обект: „Промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот с № 049024“ по КВС на с. Чорул, местност „Гнилище“, община Драгоман.