Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 103 посетителя в сайта

Времето

ВНИМАНИЕ!
Понеделник, 07 Август 2017 12:08

Изключително висока пожарна опасност!!!


Високите температури, сухото време, изсъхналата растителност и вятърът благоприятстват възникването на пожари и повишават пожарната опасност. Фронтът на разпространение на горските и полски пожари често променя посоката си, развива се на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарогасителните екипите и техниката. Гасенето и ликвидирането на пожарите изискват значителни човешки сили и средства.

Внимание! Гражданите да не подценяват причините за възникването на пожари.

Най-често това е човешката небрежност. Изсъхналите листа и треви са леснозапалими дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие. Повишена пожарна опасност крие и небрежното хвърляне на незагасени цигари, това може да е пагубно за значителна част от горските и земеделски територии. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите, с които преминавате покрай или през горските и полски територии. За да предотвратим възникването на пожари, трябва да се спазват следните правила за безопасност:

  • Не палете огън в близките дни! Не ползвайте други източници с открит огън - горелки, инструменти, хвърлящи искри!
  • В гората, в земеделски имоти и дворни места, ако палите огън, това да е на специално устроени и обозначени места.
  • Подгответе подръчни средства за гасене при възникване на пожар.
  • Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.
  • В личните дворове палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода, тупалки и др.).
  • Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
  • Никога не оставайте запаления огън без наблюдение!
  • Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.

Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

Запаленият в сухи треви огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, полски и горски територии.

При възникнал пожар незабавно звънете на тел. 112.

 
Назад