Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 107 посетителя в сайта

Времето

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
Сряда, 19 Юли 2017 16:10
На 17.05.2016 г. бе сключено Споразумение между Община Драгоман и Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) въз основа на действащото в Република България законодателство. Предмет на това Споразумение е финансово подпомагане изработването на общ устройствен план на община (ОУПО) със средства предвидени в бюджета на МРРБ.
            Общият устройствен план на общината (ОУПО) е необходима основа за реализация на нейните инвестиционни програми и намерения, на инвеститорите, които имат интереси свързани с територията й, както и за цялостното подобряване на жизнената среда. Основа, която дава базисните териториални параметри за развитие, като гарантира опазване на природните дадености и ресурси.
 
Необходимостта от наличието на актуални устройствени планове на всички населени места и на териториални общности се обосновават и от редица изисквания, които са заложени в условията за финансиране на конкретните проекти и програми по линия на Европейски и Национални оперативни програми и други финансови инструменти. Ето защо този проект е от особена важност за цялата Община и нейните жители.
 
            Срок за изпълнение на проекта – 30.11.2018 г.