Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 132 посетителя в сайта

Времето

ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
Понеделник, 26 Юни 2017 14:47

Sashka1Днес, 26.06.2017г. се проведе заключителната конференция по проект:
„Независим живот за гражданите на Драгоман“ОП „РЧР”, по Договор 
№ BG05M9OP001-2.002-0055-C001. В рамките на проекта бяха назначени
54 социални асистента и домашни помощника, които полагаха грижи за
102-ма нуждаещи се потребители. На конференцията се даде отчет
за големия обем работа, свършена през целият период на проекта,
за високото ниво на обслужване, получено от нуждаещите се хора,
което само затвърди съществуващото мнение, че проект с такова обществено
значение трябва да има своето продължение.
Sashka2