Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 110 посетителя в сайта

Времето

Публично състезание ПС-2016-1001
Понеделник, 08 Август 2016 08:28

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Драгоман, област Софийска”, включваща следните две обособени позиции:
ОП 1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката, изготвянето и окомплектоването на проектно предложение на община Драгоман по проект „ Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 2201, извън урбанизираните територии на гр. Драгоман – кв. Ярловци, с. Чуковезер, с. Табан, с. Камбелевци, с. Габер община Драгоман, област Софийска“ ОП 2: Управление на проект„Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 2201, извън урбанизираните територии на гр. Драгоман – кв. Ярловци, с. Чуковезер, с. Табан, с. Камбелевци, с. Габер община Драгоман, област Софийска“

Решение 743927

Обявление 743957

Документация

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протоколи

Решение

Договор по ОП 1

Договор по ОП 2