Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 50 посетителя в сайта

Времето

„Изграждане на туристическа инфраструктура-съоръжения и места за отдих туристическа пътека „Драгоманско блато“, община Драгоман
Вторник, 19 Януари 2016 08:44

На 18.01.2016г. Община Драгоман входира проект, кандидатствайки с проектно предложение „Устойчив туризъм в община Драгоман и община Димитровград“ („Sustainable Tourism in the Municipalities of Dragoman and Dimitrovgrad“) пo Първа Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Устойчив туризъм“ в Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия;

Предвижда се изграждането на туристическа пътека, пункт за беседки и отдих, павилион за фотографиране, кули за наблюдение-които минават през ПИ 500017,ПИ 530009,ПИ 530010 и ПИ 310030

 

- Водещ партньор-Община Драгоман

 
Назад