Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 155 посетителя в сайта

Времето

Договаряне без обявление ДбО - 2015-4004
Понеделник, 14 Декември 2015 11:16

„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС "Неделище" I-ви подем до черпателен резервоар на ПС - ІІ-ри подем за водоснабдяване на гр. Драгоман – I-ви етап ”

Решение 702301

Покана

Документация

Становище по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП

Протокол

Доклад

Решение

Договор

Информация за сключен договор