Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 98 посетителя в сайта

Времето

ПОКАНА
Петък, 17 Април 2015 11:21

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

Във връзка с изготвянето  на Интегриран план за обновяване на община Драгоман по Проект „Подобряване на средата на живот в община Драгоман чрез изготвяне на интегриран план за обновяване на град Драгоман и реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Габер, с.Калотина, с.Несла и с.Мало Малово, община Драгоман”,  Договор № 23/322/00925 от 19.11.2012г. с ДФЗ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

 

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

24 април 2015г. от 09:00 часа

В заседателната зала на Общинска администрация гр.Драгоман

Тема на обсъждането: стратегическа рамка, цели и заложени проекти.