Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 100 посетителя в сайта

Времето

Заключителна пресконференция по проект „По-добра ефективност при изпълнението на местни политики в община Драгоман”
Петък, 17 Октомври 2014 09:41

aaas


На 08.10.2014 г. в заседателната зала на община Драгоман се проведе заключителната пресконференция по проект „По-добра ефективност при изпълнението на местни политики в община Драгоман

По време на пресконференцията бяха представени постигнатите цели и реализираните в границите на проекта дейности, като бяха изготвени: Програма за опазване на околната среда на община Драгоман 2014-2020, Програма за управление на дейностите по битови отпадъци в община Драгоман 2014-2020, както и ефективни правила и методи за мониторинг и контрол на общинската политика за опазване на околната среда на община Драгоман, придружени от Наръчник по тяхното прилагане. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
Назад