Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 109 посетителя в сайта

Времето

Служителите на Община Драгоман преминаха серия от обучения за повишаване на компетентността и подобряване на работния процес
Вторник, 16 Септември 2014 08:26
aaas

 

Драгоман, 15.09.2014 г. Община Драгоман успешно приключи проект за повишаване на езиковите умения и компетенциите в различни специализирани области на общинските служители. Като част от дейностите по проект „Обучение на служителите на Община Драгоман” се проведоха обучения по английски език, ефективна комуникация и работа в екип, управление на стреса и времето и специализирани обучения от каталога на ИПА.

Реализирането на проекта допринесе за повишаване на компетенциите на общинските служители, подобряване на работния процес и повишаване на ефективността при изпълнение на служебните им задължения. „Чрез проведените обучения служителите в Общината придобиха нови знания и умения, които несъмнено ще повишат качеството на тяхната работа“, коментира Емилия Милушева, ръководител на проекта. Тя допълни, че реализирането на проекта ще допринесе и за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса.

При изпълнението на проекта се сформира екип, отговорен за неговото управление, който с успешното реализиране на всички дейности придоби опит и усъвършенства своите познания за изготвяне и реализиране на бъдещи проекти на Общината.

В рамките на проекта се осъществиха и дейности за информация и публичност за неговото популяризиране и запознаване на заинтересованите страни с ползите от неговото реализиране.

За проекта:

Проект „Обучение на служителите на община Драгоман”, Договор N13-22-1/02.01.2014 г. е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Община Драгоман. Проектът се реализира от Община Драгоман за период от 9 месеца. Общата му стойност е 53 275,83 лева.

 

 
Назад