Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 74 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

За първи път община Драгоман участва в Международно Туристическо Изложение по изпълнение на проект "Непознатата България – Откритието…"
Петък, 11 Октомври 2013 14:52

asd

 Община Трън представи „Непознатата България – Откритието…“

   Общините Трън, Брезник, Драгоман и Сливница представиха съвместния си туристически продукт „Непознатата България – Откритието…“ на международното туристическо изложение „Планините на България – гостоприемство в четири сезона“, което отвори врати днес в курортен комплекс Пампорово. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

DSCN0318

Проектът „Непозната България – Откритието – Западни покрайнини“ е разработен в партньорство на общините Трън, Брезник, Драгоман и Сливница в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Проектът акцентира върху развитието на нов туристически продукт - екологичен и икономически устойчив начин за по-пълно и по-равномерно използване на туристическия потенциал на този регион. Целта е да се допринесе за икономическото разнообразяване и да се осигурят възможности за устойчив растеж на местно, регионално и национално ниво.

На международното туристическо изложение „Планините на България – гостоприемство в четири сезона“ освен общия си туристически пакет, общините Трън, Брезник, Драгоман и Сливница ще представят разработени индивидуални туристически продукти за всяка община поотделно, както и тематични пакети за всички четири общини, а именно - Екологичен туризъм, Културен туризъм, Поклоннически туризъм, Комбинирана програма. На щанда на проекта посетителите могат да се запознаят с любопитни факти за региона, да видят интересни снимки и да получат разработените туристически програми.

Представители от всяка от общините по проекта ще отговорят на въпроси, свързани с региона и туристическия продукт, с цел запознаване на посетителите с „Непознатата България – Откритието…“.

 

„Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „БММС“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.

 

 
Назад